Analiza kosztów zatrudnienia i wynagrodzeń

Pomoc w identyfikacji potrzeb w zakresie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, projektowanie i wdrażanie zmian, weryfikacja i analiza systemu zatrudnienia i wynagrodzeń obowiązującego w firmie, przeprowadzenie szkoleń pomagających we wdrożeniu zmian.

Analiza m.in. poprzez:
  • wprowadzenie odpowiednich do potrzeb systemów czasu pozwalających na obniżenie kosztów wynagrodzeń poprzez zredukowanie ilości nadgodzin,
  • wyodrębnienie elementów pracy kreatywnej
  • obniżenie kosztów składek ZUS w oparciu o obowiązujące przepisy poprzez analizę najnowszego orzecznictwa,
  • występowanie o interpretacje indywidualne do ZUS w sytuacjach budzących wątpliwości w zakresie obowiązku odprowadzania składek,
  • wprowadzanie zapisów w regulaminach pracy i wynagrodzeń pozwalających na swobodne zastosowanie ulg podatkowych i ZUS.
PŁACE – szeroka pomoc w zakresie naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych.
  • pomoc w prawidłowym naliczaniu wynagrodzeń, należnych zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz ustaleniu ich podstawy, przygotowaniu list płac,
  • pomoc w prawidłowym ustaleniu zobowiązań wobec ZUS i fiskusa,
  • wskazanie prawidłowego sposobu rozliczenia pod względem podatkowym jak i składkowym dla różnych form zatrudnienia, m.in. umów o pracę, umów cywilno-prawnych, kontraktów menadżerskich, wynagrodzeń członków zarządu, wypłacanych dywidend zarówno dla polskich rezydentów podatkowych jak i obcokrajowców,
  • wskazanie prawidłowego sposobu rozliczeń świadczeń rzeczowych jak również innych pozapłacowych świadczeń pracowniczych, oraz prawidłowe ujęcie ich na liście płac.