Koszty zakupowe

Spadek marży w przedsiębiorstwie spowodowany jest często nie mniejszymi przychodami, lecz rosnącymi kosztami zakupu produktów i usług. Solvedge oferuje Państwu pomoc w poszukiwaniu takich metod analizy kosztów zakupowych, które będą zgodne z modelem biznesowym Państwa firmy, przy jednoczesnym poszanowaniu relacji z dotychczasowymi dostawcami i klientami.

Jesteśmy gotowi przygotować analizę w zakresie kosztów wybranych obszarów ponoszonych przez Państwa przedsiębiorstwo, a następnie podjąć działania obejmujące analizę i doradztwo w zakresie wdrożenia proponowanych zmian. Oferujemy rozwiązania stworzone indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o wzajemnie ustalane zasady współpracy.

Oferta