Podatki lokalne i opłaty

Rozbieżności pomiędzy prawem podatkowym a budowlanym są w Polsce przyczyną nadpłat w podatku od nieruchomości. Weryfikujemy podstawę przyjętą do ustalenia wysokości podatków i opłat uiszczanych przez przedsiębiorstwo, analizujemy sposób ich obliczenia i w przypadku oszacowania potencjalnych oszczędności proponujemy Klientowi wdrożenie zaproponowanych rozwiązań oraz odzyskanie nadpłat za lata poprzednie.Analiza stanu prawnego oraz inwentaryzacja stanu faktycznego opiera się na dokonanych przez naszych ekspertów pomiarach nieruchomości, odpowiedniej ich kwalifikacji oraz wycenie. Interdyscyplinarne doświadczenie naszych ekspertów z zakresu architektury oraz doradztwa podatkowego, a także praktyka w zakresie odzyskiwania podatku od nieruchomości pozwala nam wyliczać potencjał tego obszaru nawet na 40% wartości rocznego podatku. Pracujemy na sukces naszego klienta. Otrzymujemy nasze wynagrodzenie tylko w przypadku uzyskania wymiernych oszczędności.